• شعبه مرکزی: چهارباغ خواجو، روبروی درب صدا و سیما، مبل نادر
  • شعبه دو: چهار راه حکیم نظامی، نرسده به خاقانی، مبلمان خانه آرمانی
  • شعبه سه: مجموعه سیتی سنتر، طبقه دوم، مبلمان خانه آرمانی


  • تلفن: ۰۳۱۳۲۲۲۶۹۳۹
  • موبایل: ۰۹۱۳۲۹۴۱۰۰۸
  • پیامک: ۱۰۰۰۷۰۰۸