آیا سبک و سنگینی مبل جزء فاکتورهای یک مبل با کیفیت هستند

اغلب افراد تصور می کنند که مبلی که می خواهند بخرند هر چقدر که سنگین تر باشد بهتره و از کیفیت بالاتری برخوردار است؟ آیا شما هم این طور ف...

ادامه مطلب